sreda, 15. junij 2016

In ko boste iz moškega naredili žensko in iz ženske moškega, boste bivali v Božjem Kraljestvu.
Razlaga izreka iz Tomaževega Evangelija:


In ko boste iz moškega naredili žensko in iz ženske moškega, boste bivali v Božjem Kraljestvu.


Ko se notranji moški in notranja ženska združita na nivoju duhovnega srca, tak zunanji moški ali ženska postane duhovno in zavestno androgen, kar v praktičnem smislu pomeni dovršitev človeka in njegove poti v višja in razširjena stanja zavesti, a na zunanjem ali v praktičnem vidiku, to pomeni zmago nad vsakim dualističnim dojemanjem sebe in sveta - takrat je človek eno s seboj in višjo inteligenco (Stvarnikom).

Ko se moški princip enega zaljubi v moški princip drugega, ko se istočasno ženski princip nekoga zaljubi v ženski princip drugega in moški v ženskega in obratno, taki par (partnerski ali prijateljski..) uravnoteži medsebojno valovanje Jin/Jang.

Nato, ko se dva združena moška principa dveh oseb združita v ljubezni z združenima ženskima principoma, ko se združijo moško ženski principi obeh, se zgodi duhovna ali višja emotivna ljubezen oziroma združenje dveh oseb ne glede na fizično pripadnost spolov, kajti tu gre za preseganje vsega, kar bi omejevalo izraznost dveh duhovnih duš v kreaciji Vsega, kar je. 
Na tem nivoju razširjenega zavestnega dojemanja in delovanja se razgradijo vse dualistične delitve na moško in žensko, ker vse v tem paru postane enost njune združitve in to jasno izražata navzven skozi vse nivoje njunega zavedanja.

 Na tem nivoju zavestnega in duhovnega odnosa ne moremo več govoriti o heteroseksualnih ali homoseksualnih odnosih, ker so izkušnje teh odnosov iznad ločitvenega uma in razdeljenega srca. Ravno na tem nivoju šele začenjamo razumevati in uresničevati "nad-odnose", ki jih lahko svobodno poimenujemo kot božanski odnos Alfa in Omega, odnos večnega in neskončnega, vse-možnega in vsemogočega - uresničenje Najvišjega na nivoju najnižjega...avtor: Nataniel Viševič